Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

13.06.2021, 2:00 e m5:00 e m

Analog dialog Adèle Essle Zeiss – Éva Mag – Kajsa Sandström

Fylkingen, Torkelknutssongatan 2
Stockholm, Sweden

 

Analog dialog
Adèle Essle Zeiss – Éva Mag – Kajsa Sandström

13/6 –  14:00-16:40

PERFORMANCE / INSTALLATION
BOOK SLOT TIME HEREI Analog dialog möts kroppar och material i dialog genom fysiska och visuella uttryck. Spår och avtryck av kroppslig materialitet undersöks i processer som tar plats genom olika medier, samtidigt närvarande i ett här och nu.

Händelsen är i centrum. I nuet interagerar intryck och kommunikation på flera, samtidiga plan. De medverkande konstnärerna arbetar med lager av närvaro genom olika material och temporaliteter. Visuell och kroppslig erfarenhet bearbetas genom den performativa akten och nya betydelser framträder.

Konstnärernas akter tar plats som pågående performances/installationer som visas parallellt och omlott i Fylkingens scenrum. Publiken guidas i mindre grupper genom rummen under sammanlagt 30 minuter.

Akterna filmas live av Kajsa Sandström vars blick och rörelse tillför ett koreografiskt perspektiv på händelsen. Filmen streamas och projiceras i Fylkingens foajé och möjliggör för publiken att ta del av händelsen både live och digitalt. Hela händelsen streamas också live på Fylkingens hemsida.

Biljetter och tidsbokning

Programmet pågår kl 14–16:40. Publik släpps in i scenrummet i grupper om 5 personer med 15 minuters intervall och får under ytterligare 15 min se live-streaming av akterna projicerade i Fylkingens foajé.

Live-streamingen sänds också på Fylkingens hemsida, där det går att komma och gå under hela tiden som programmet pågår.

Insläppstider: 14:00; 14:15; 14:30; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:55; 16:10
Längd per pass: 30 minuter

Entré: 60 kr för ett pass, 120 kr för två pass.

Mer info

———————————————————–

In Analog dialog, bodies and materials meet in dialogue through physical and visual expressions. Traces and imprints of bodily materiality are examined in processes that take place through different media, at the same time present in a here and now.

The focus lies on the event taking place. In the present, impressions and communication interact on several, simultaneous levels. The participating artists work with layers of presence through different materials and temporalities. Visual and bodily experience is processed through the performative act and new meanings emerge.

The artists’ acts take place as ongoing performances / installations that are shown in parallel and in turns in Fylkingen’s stage room. The audience is guided through the spaces in small groups for a total duration of 30 minutes.

The acts are filmed live by Kajsa Sandström, whose gaze and movement add a choreographic perspective to the event. The film is streamed and projected in Fylkingen’s foyer and enables the audience to take part in the event both live and digitally. The entire event is also streamed live on Fylkingen’s website.

Tickets and appointments

The program runs from 14–16: 40. The audience is allowed into the stage room in groups of 5 people at 15-minute intervals and can watch live streaming of the acts projected in Fylkingens foyer for another 15 minutes.

The live streaming is also broadcast on Fylkingen’s website, where you can come and go throughout the program.

Admission times: 14:00; 14:15; 14:30; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:55; 16:10

Length per session: 30 minutes

Admission: SEK 60 for one session, SEK 120 for two sessions.

More info