Medlemmar

bli medlem i FRIM!

Sätt in 100 kr per kalenderår på pg 96 20 89-9 Skriv din adress, epostadress och gärna telefonnummer på talongen. Då får du kontinuerlig information om (och ibland rabatt på) våra konserter och deltar i främjandet av den improviserade musiken.
Medlemskap är alla berättigade till som stöder FRIMs syften: att främja improviserad musik. Även icke-musiker är välkomna.

styrelsen

Tillsatt vid årsmöte 23.05.2017

Ordförande: Niklas Fite
Ledamöter: Hara Alonso, John Chantler, Anna Högberg, Finn Loxbo, Ingrid Malmén, Susana Santos Silva.

medlemmer info