Medlemmar

 

styrelsen

Tillsatt vid årsmöte 28.05.2018

Ordförande: Finn Loxbo
Ledamöter: Hara Alonso, John Chantler, Ingrid Malmén, Susana Santos Silva, Casey Moir, Johan Moir, Johan Jutterström.