OmFRIM (Föreningen För Fri Improviserad Musik) arbetar sedan 1976 med att främja improvisationsmusik i Stockholmsregionen. FRIM har genom åren arrangerat konserter, workshops, festivaler och seminarier och samverka med en rad andra föreningar och organisationer i Stockholm och internationellt. FRIM driver sedan 2017 en månatlig konsertserie på Fylkingen, och sedan 2021 en skivetikett, FRIM Records.
FRIM (The Association for Free Improvised Music) was founded in 1976 to create a platform for free improvised music in Sweden and to promote the ongoing discussion about improvised music as an artform. These days FRIM arranges concerts and festivals of improvised music in Stockholm. Since
2017, FRIM is running a monthly concert series at Fylkingen, and furthermore, since 2021, a record label: FRIM Records.


booking requests & general enquiries: frim [a] frim-stockholm.se
skicka konsert kalendar tips till: kalendar [a] frim-stockholm.se (booking requests sent to this address will be deleted without forwarding)
Ordförande ︎︎︎
David Stackenäs
Vice ordförande ︎︎︎
Lisa Ullén
Kassör ︎︎︎
Johannes Gammelgaard
Vice Kassör ︎︎︎
Ryan Packard
Ledamöter ︎︎︎
Milton Öhrström
Website Design by: Ryan Packard

Kontakt

If you want to be in the calendar, please write to:
frimcalendar@gmail.com
booking requests & general enquiries:
frim@frim-stockholm.se
FRIM Mailing List