OmFRIM (Föreningen För Fri Improviserad Musik) arbetar sedan 1976 med att
främja improvisationsmusik i Stockholmsregionen. FRIM har genom åren
arrangerat konserter, workshops, festivaler och seminarier och samverkar
med en rad andra föreningar och organisationer i Stockholm och
internationellt. FRIM driver sedan 2017 en månatlig konsertserie på
Fylkingen, och sedan 2021 en skivetikett, FRIM Records.
FRIM (The Association for Free Improvised Music) was founded in 1976 to
create a platform for free improvised music in Sweden and to promote the
ongoing discussion about improvised music as an artform. These days FRIM
arranges concerts and festivals of improvised music in Stockholm. Since
2017, FRIM is running a monthly concert series at Fylkingen, and
furthermore, since 2021, a record label: FRIM Records.


booking requests & general enquiries: frim [a] frim-stockholm.se

skicka konsert kalendar tips till: kalendar [a] frim-stockholm.se (booking requests sent to this address will be deleted without forwarding)
Ordförande: Alexander Zethson
Vice ordförande: Ryan Packard 
Kassör: Isabell Gustafsson-Ny
Vice Kassör: Rosanna Gunnarsson
Ledamöter: Karin Ingves, Milton Öhrström
Website Design by: Ryan Packard

Kontakt

If you want to be in the calendar, please write to:
frimcalendar@gmail.com
booking requests & general enquiries:
frim@frim-stockholm.se
FRIM Mailing List