FRIM FALL 2023
Day 1
Källarbyn September 29
Stora Nygatan 31, 111 27 Stockholm, Sweden
19.30 doors 20.00 show
80 FRIM members, 100 general admission

TICKETS


Mats Gustafsson & Sofia Jernberg,
saxophone and voice duo
Lotte Anker & Tony Buck, saxophone and drums duo
Jon Collin, solo nyckelharpa

Day 2
Fylkingen, September 30
Torkel Knutssonsgatan 2, 104 62 Stockholm, Sweden
20.00 doors 20.30 show
80 FRIM members, 100 general admission

TICKETS


Anna Högberg, solo saxophone


Tactical Maybe

Louise Dam Eckardt Jensen - saxophones, flute, clarinet, voice, electronics
Nana Pi Aabo-Kim - tenor saxophone, voice, objects
Tom Blancarte - upright bass, euphonium, voice
Halym Aabo-Kim - drums, voice

RedGreenBlue

Ben LaMar Gay - cornet and electronics
Paul Giallorenzo- synthesizer, pump organ, electronics
Charlie Kirchen - bass
Ryan Packard - drums, electronicsFestivalen FRIM Fall 29-39 September

Saxofonisten Mats Gustafsson och röstkonstnären Sofia Jernberg i duo för troligen – första gången någonsin! Den 29 september inleder de den andra upplagan av FRIM Fall, den årliga festivalen för fri improviserad musik. Precis som förra året är det en festival som plockar upp experimentella och improvisatoriska trådar i världen. Denna gång med musiker från Sverige, Danmark, England, Sydkorea, Tyskland, USA, Australien och Mexiko.

Under första kvällen på Källarbyn i Gamla Stan framträder även duon Lotte Anker, saxofon, och Tony Buck, trummor. Anker har under flera decennier varit stjärnan på den danska improvisationsscenen och Tony Buck är bland annat medlem i gruppen The Necks. Kvällen avslutas med den experimentelle folkmusikern Jon Collin, engelsmannen som numera bor i Stockholm, med sin nyckelharpa. Med instrumentet spelade han förra året in det uppmärksammade albumet Bridge Variations under Stockholms broar.

Den andra kvällen den 30 september, då på Fylkingen, ägnas lite större band. Förutom inledande Anna Högberg då, denna ytterst spännande altsaxofonist som inleder med en sällsynt solokonsert. Tactical Maybe är en internationell grupp som föddes i Danmark. Klassisk energisk frijazz möter dynamiskt sökande ljudskapelser med två saxofoner, bas och trummor. Med sin groovebaserade minimalism går kvartetten RedGreenBlue åt ett annat håll med tramporgel, elektronik, kontrabas, trummor och kornett. I gruppen ingår Ben LaMar Gay från Chicago som fått stor uppmärksamhet med album på hypade Chicagobolaget International Anthem.

Välkommen till två dagar av mångfacetterad musik. Arrangerad av FRIM, Föreningen för fri improviserad musik, Stockholm
FRIM Fall Festival 29-39 September

Come see saxophonist Mats Gustafsson and voice artist Sofia Jernberg in a duo for probably - the first time ever! On September 29th, they kick off the second edition of FRIM Fall, the annual festival of free improvised music. Just like last year, it is a festival that picks up experimental and improvisational threads in the world. This time with musicians from Sweden, Denmark, England, South Korea, Germany, USA, Australia and Mexico.

During the first evening at Källarbyn in Gamla Stan features the duo Lotte Anker on saxophone and Tony Buck on drums. Anker has been the star of the Danish improv scene for several decades and Tony Buck is a member of the group The Necks. The evening ends with the experimental folk musician Jon Collin, the Englishman who now lives in Stockholm, with his nyckelharpa. With the instrument, he recorded the acclaimed album Bridge Variations under Stockholm's bridges last year.

The second evening on September 30 at Fylkingen, is devoted to a slightly larger bands except for Anna Högberg, this extremely exciting alto saxophonist who opens with a rare solo concert. Tactical Maybe is an international group from Denmark. This ensemble melts classic energetic free jazz with dynamically searching sound-creations with two saxophones, bass and drums. With their groove-based minimalism, the quartet RedGreenBlue goes in a different direction with pedal organ, electronics, double bass, drums and cornet. The group includes Ben LaMar Gay from Chicago, who gained a lot of attention with albums on the hyped Chicago label International Anthem.

Welcome to two days of multifaceted music. Organized by FRIM, the Association for Free Improvised Music, StockholmKontakt

If you want to be in the calendar, please write to:
frimcalendar@gmail.com
booking requests & general enquiries:
frim@frim-stockholm.se
FRIM Mailing List